OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 Lazy Tote Bag - Olivia(no.14)
판매가 189,000 KRW
상품간략설명 Repaired Series 01 Lazy Tote Bag
ONE AND ONLY


벗어놓은 옷의 늘어져있는 실루엣에서 영감 받아 작업한 레이지 토트백
리페어드 프로젝트의 첫 시리즈.

- 직접 셀렉한 빈티지 의류로 모든 피스 핸드메이드 제작
- 빈티지 셔츠 고유의 디자인을 살린 모두 다른 드레이핑 모양
- 원앤온리 제품으로 높은 희소성
- 토트백 내부 이름, 제작 날짜, 핸드메이드 고유 넘버링 도장 디테일
- 토트백 정면 심볼로고 디테일
 • COMPOSITION & CARE

  Tote Bag Cotton 100%

  
  핸드메이드 원앤온리 제품으로 교환/반품이 불가한 제품이니 신중한 구매 부탁드립니다.

  제작되는 빈티지 의류의 경우 세탁 후 제작이 이루어지지만 빈티지 특성상 이염이 존재할 수 있습니다.
  핸드메이드 리폼 작업으로 토트백 내부에 원단 찝힘이 있을 수 있습니다.
  오염시 드라이클리닝을 권장합니다. (기계 세탁 불가)

  제품 이미지는 모니터 사양에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

 • SIZE MEASUREMENT

  Color : White
  Size : W31 x H36 cm (핸들 제외)

 • SHIPPING

  배송방법 : CJ대한통운
  배송비용 : 3,000원 (20만원 이상 무료배송)
  제주/도서산간지역일 경우 추가 비용 3,000원 발생
  우리은행 1005-804-017703
  (네이버페이를 통한 결제건은 별도로 입금해주셔야 합니다.)
  배송기간: 영업일 기준 평균 2-3일
  (주문제작, 입고 지연등의 사유로 배송이 지연될 수 있습니다.)
  10시이전 주문건까지 월,수,금 요일에 출고됩니다.


  불량 제품일 경우 동일 상품으로 교환만 가능합니다.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Lazy Tote Bag - Olivia(no.14) 수량증가 수량감소 189000 (  1890)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.