OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 Shoe Band in White
판매가 31,000 KRW
상품간략설명 Shoe Band White 2pcs

- 2가지 디자인으로 다양한 연출 가능
- 밴드 마감으로 둘레 26.5cm 까지 사용 가능
 • COMPOSITION & CARE

  Polyester 100%

  개봉 후 교환/반품이 불가한 제품이니 신중한 구매 부탁드립니다.

  오염시 중성 세제를 이용한 부분 손세탁을 권장합니다. (건조기 사용 불가)

  신발 밑창의 타입에 따라 미끄럼이 발생할 수 있습니다.

  밴드 부분에 마찰이 계속 될 경우 제품이 밀려 벗겨질 수 있으므로,
  착용 시 신발 밑창의 홈 부분 맞춰 끼워 착용하시기를 권장드립니다.

  제품 이미지는 모니터 사양에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

 • SIZE MEASUREMENT

  Color : White
  Size : (BAND 1) 26cm, (BAND 2) 24cm
 • SHIPPING

  배송방법 : CJ대한통운
  배송비용 : 3,000원 (10만원 이상 무료배송)
  제주/도서산간지역일 경우 추가 비용 3,000원 발생
  우리은행 1005-804-017703
  (네이버페이를 통한 결제건은 별도로 입금해주셔야 합니다.)
  배송기간: 영업일 기준 평균 2-3일
  (주문제작, 입고 지연등의 사유로 배송이 지연될 수 있습니다.)
  10시이전 주문건까지 월,수,금 요일에 출고됩니다.


  불량 제품일 경우 동일 상품으로 교환만 가능합니다.
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Shoe Band in White 수량증가 수량감소 31000 (  310)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.