OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 Envelope Laptop Sleeve(12-13inch)
판매가 82,000 KRW
할인판매가 57,400 KRW
 • COMPOSITION & CARE

  Waxed Cotton 100%

  개봉 후 교환/환불이 불가한 제품이니 신중한 구매 부탁드립니다.
  오염시 중성 세제를 이용한 부분 손세탁을 권장합니다. (건조기 사용 불가)
  제작 공정상 미세한 점, 먼지, 스크래치가 발생할 수 있습니다.
  패브릭 재질 특성상 원단에 반점 및 잡사가 섞여있을 수 있습니다.
  왁스 코팅 특성상 시간이 지남에 따라 자연스럽게 색상이 변할 수 있습니다.
  위 사항들은 교환 및 반품 사유가 되지 않습니다.
  제품 이미지는 모니터 사양에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
 • SIZE MEASUREMENT

  Color : Natural

  Size : W24.5 x H32.5 x D1 cm

 • SHIPPING

  배송방법 : CJ대한통운
  배송비용 : 3,000원 (10만원 이상 무료배송)
  제주/도서산간지역일 경우 추가 비용 3,000원 발생
  우리은행 1005-804-017703
  (네이버페이를 통한 결제건은 별도로 입금해주셔야 합니다.)
  배송기간: 영업일 기준 평균 2-3일
  (주문제작, 입고 지연등의 사유로 배송이 지연될 수 있습니다.)
  10시이전 주문건까지 월,수,금 요일에 출고됩니다.


  불량 제품일 경우 동일 상품으로 교환만 가능합니다.
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Envelope Laptop Sleeve(12-13inch) 수량증가 수량감소 82000 (  574)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.